Sammanslaget 2014

En reklamkampanj som jag tog fram tillsammans med sex andra. (Anna Nelson, Majja Frisk, Marit Lissdaniels, Martin Rörberg, Mia-Maria Wignäs och Natalie Karlsson) Syftet var att öka kännedomen om CancerRehabFonden och deras arbete. Jag har jobbat med layout och bidragit med idéer.

sammanslaget2

sammanslaget